Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Bezpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych

Przewiduje się, że iż w latach 2007-2013 Polska otrzyma z funduszy Unii Europejskiej ok 106 miliardów euro, których efektywne wykorzystanie jest warunkowane odpowiednią liczbą specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Projekt jest więc odpowiedzią na problemy firm i instytucji związane z wykorzystaniem dostępnych środków, dostarczając specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych, potrafiących przygotowywać profesjonalny wniosek o dotacje na realizacje projektów twardych (inwestycyjnych) oraz miękkich (szkoleniowych).

Projekt jest więc niepowtarzalną okazją nabycia wyjątkowych, pożądanych na rynku umiejętności pozyskiwania środków unijnych na działania dotyczące wzrostu konkurencyjności firm i instytucji, rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w regionie, inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rozwoju usług świadczonych przez służby porządkowe.

Szkolenie obejmuje część warsztatową podczas której uczestnicy, przy pomocy prowadzącego zajęcia wykładowcy/trenera opracują indywidualne projekty. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wypełniony, przykładowy wniosek inwestycyjny wraz z biznes planem oraz przykładowy wniosek miękki. Uczestnicy szkoleń mają zapewniony także zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.

Wprowadzenie na rynek specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych, posiadających umiejętność przygotowywania projektów dla firm i instytucji, przyczyni się dzięki pozyskanym przez nich dotacją, do lokalnego rozwoju gospodarczego oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dot. proponowanych szkoleń można uzyskać także w biurach projektu:

Fundacja Dla Dobra Publicznego
47-220 Kędzierzyn – Koźle, ul. Grunwaldzka 27, Tel. 77 483 40 53, 500 277 801
47-200 Kędzierzyn – Koźle, ul. Wyspa 3, Tel. 77 456 56 66, 500 277 801

ulotka.jpeg
 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.