Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 23 października 2009r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Turawa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 
 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawy regulaminowe.

-       stwierdzenie quorum,

-       przedstawienie porządku obrad,

-       przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 2. Powołanie Komisji Wnioskowej
 3. Podjęcie uchwał

a/ w sprawie udzielania dotacji w 2009 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

b/ w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Turawa, Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec, Trzęsina, Rzędów, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada, Turawa Marszałki w języku niemieckiej mniejszości narodowej

c/ w sprawie przystąpienia do projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”

d/ w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Turawa za 2008r.

e/ w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2009r.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych
 2. Informacja o realizacji zadań wynikających z opracowanej Strategii
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br.
 4. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy
 5. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami
 6. Wolne wnioski
 7. Odpowiedź na złożone wnioski
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej
 9. Zakończenie obrad.

 

Publikacja: Magdalena Sadowska

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 15-10-2009 14:32

Przewiń do góry