Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Turawa w obiektywie

TURAWA W OBIEKTYWIE

Do pobrania:

DOCRegulamin konkursu

DOCKarta zgłoszeniowa

 

 

Publikacja Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.