Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 07.08.2009r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Turawa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Sprawy regulaminowe

- stwierdzenie quorum,

     - przedstawienie porządku obrad

     -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                              

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Partnerstwa w Gminie Turawa i podjecie uchwały w sprawie  współpracy partnerskiej z Gminą Drevohostice w Republice Czeskiej.

6. Podjęcie pozostałych uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2009 r.

- w sprawie dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa spółka z o.o. w Kotorzu Małym w 2009 r.

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

- w sprawie zasad przyznawania , odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze przyznawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie oraz zasad zwolnienia z tych opłat.

7. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2009r.        

8. Stan przygotowania do nowego roku szkolnego .

9. Informacja Wójta z pracy w I półroczu 2009 r.

11. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.

12. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
 
13. Wolne wnioski.
 
14. Odpowiedź na złożone wnioski.
 
15. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 
16. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
 
Publikacja Magdalena Sadowska
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 28-07-2009 12:46

Przewiń do góry