Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Białe Żagle na Turawie

Ahoj żeglarze!

Zapraszamy wszystkich miłosników i sympatyków żeglugi na kolejne regaty, które odbędą się 26 lipca 2009r. w Jacht Klubie Opolskim (obok ośrodka wypoczynkowego JOWISZ).

Więcej informacji na stronie www.jko.opole.pl

 Obraz 805.jpeg

Serdecznie zapraszamy!

Ahoj!

 

 

 

Publikacja Magdalena Sadowska

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.