Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

V edycja Doliny Kreatywnej -konkurs FOTOGRAFIA i LITERATURA

Konkursy są adresowane zarówno do młodych twórców stawiających pierwsze kroki w fotografii i literaturze, jaki i artystów posiadających już osiągnięcia w tej dziedzinie. Kryterium decydującym o wstępnej selekcji nadsyłanych prac jest wiek uczestników (14–25 lat). Kandydaci biorący udział w konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami lub mogą być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie, ale jedynie za zgodą kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zgłoszeniowego.

Logo Podczas audycji finałowych konkursów autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. Finał konkursu fotograficznego zostanie wyemitowany we wrześniu 2009r., konkursu literackiego – w październiku br. na antenie TVP2. Będzie je można również obejrzeć na stronie internetowej www.tvp.pl .

Aby wziąć udział w konkursie fotograficznym należy do dnia 15 sierpnia 2009r. na adres przesłać pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy różne zdjęcia lub jeden fotoreportaż (do sześciu zdjęć). Jeśli przesłane zdjęcie jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi opisać sposób, w jaki zostało to dokonane i dołączyć ten opis do pracy.

O tym, które ze zdjęć zostaną nagrodzone, zdecyduje jury złożone z doświadczonych i powszechnie uznanych fotografów. Oryginalność pomysłu, walory artystyczne i intelektualne oraz poziom techniczny nadesłanej pracy to główne kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie.

Uczestnicy mogą przesyłać prace z dziedziny dramatu, prozy, opowiadania, poezja, scenariusze teatralne, filmowe, a nawet komiksy (oceniania będzie tylko warstwa literacka).
Przy ocenie prac dla jurorów liczyć się będą takie kryteria jak: ujęcie tematu, walory artystyczne, oryginalność tematu, walor intelektualny oraz warsztat literacki.

Regulaminy konkursów oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nich udziału są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.

***
Dolina Kreatywna
„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” to cykliczny projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skierowany do młodych twórców (14–25 lat), który obejmuje 10 dziedzin sztuki, tj. multimedia, fotografię, literaturę, taniec, sztuki plastyczne, muzykę, teatr, film, animację kultury oraz design (co miesiąc rozstrzygamy konkurs w jednej z tych dziedzin).
Celem projektu jest wspieranie młodych talentów i umożliwienie im dalszego rozwoju artystycznego. Laureaci są prezentowani na antenie TVP2 w programie „Dolina Kreatywna” emitowanym raz w miesiącu. Przedsięwzięciu towarzyszą liczne imprezy kulturalne. Więcej informacji na www.dolinakreatywna.tvp.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Kusztal-Skrobska: (22) 547 57 24,
Justyna Makulska: (22) 547 54 75,

 

Publikacja Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.