Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dzień Ojca -życzenia

images.jpeg

O moim tacie


Choć jestem duży,
bez swego taty
bez przerwy
wpadałbym w tarapaty.
Kiedy więc przyjdą
jakieś kłopoty,
od razu tacie
oznajmiam o tym.
A wtedy zaraz
łatwiej i prościej
uda się wybrnąć
z wszelkich trudności.
                              S. Todorski

 

Wszystkim ojcom
w naszej gminie
życzymy z okazji Ich Święta            
aby za ojcowską miłość,                   
images1.jpeg
troskę i poświęcenie
znalazły w sercach dzieci
serdeczną wdzięczność
czułość i opiekę.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.