Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Turawa

Urząd Gminy Turawa oraz REMONDIS Opole Sp. z o.o.
zapraszają Mieszkańców do ruchomego punktu zbiórki

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH z gospodarstw domowych w systemie kontenerowym.

Zbierane będą następujące odpady:
• farby i lakiery oraz opakowania po nich,
• oleje mineralne i opakowania po nich,
• akumulatory, baterie,
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
• przeterminowane leki,
• rozpuszczalniki, kleje, lepiszcza i żywice oraz opakowania po nich,
• opakowania po środkach ochrony roślin,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej)

Odpowiednio przystosowany kontener, obsługiwany przez wykwalifikowanego pracownika udzielającego pełnych informacji o celu i zasadach prowadzonej zbiórki, będzie dostępny w godz. 11:00 – 17:00, w miejscowościach:


Turawa (obok Urzędu Gminy) – 17 czerwca

Zawada (ul. Wodociągowa) – 18 czerwca

Kadłub Turawski (ul. Główna k / sklepu) – 22 czerwca

Bierdzany (obok OSP) – 23 czerwca

Osowiec (obok OSP) – 24 czerwca
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.