Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

VIII zlot rowerowy: Doliną Małej Panwi

Zlot odbędzie się w ramach obchodów Dni Gminy Chrząstowice. Drużyny rowerowe należy zgłosić na karcie uczstnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 czerwca 2009r.

Miejscem zbiórki jest miejscowość Niwki (zbiórka o godz. 12.00). Do Niwek można dojechać jedną z wybranych tras określonych w regulaminie lub własną trasą. Po krótkim poczęstunku ok. godz. 13.00 pod opieką przewodników, drużyny rowerowe przejadą trasą po terenie Gminy Chrząstowice do miejscowości Suchy Bór – mety zlotu. Na mecie, na uczestników zlotu oprócz poczęstunku czekają liczne atrakcje.

Wszystkie zgłoszenia pisemne (karta zgłoszenia) należy przesłać pocztą, faxem lub e-mailem (temat "zlot rowerowy") do organizatora na adres:

Urząd Gminy Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

Więcej informacji na temat zlotu można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Chrząstowice: www.chrzastowice.pl

DOCRegulamin zlotu (108,00KB)

DOCKarta zgłoszeniowa (43,00KB)

Plakat

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.