Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wyniki konkursu fotograficznego

7 października 2009r. jury w składzie:

1. Pan Walter Świerc –prezes TMZT

2. Pan Zbigniew Pelon –artysta plastyk oraz

3. Pan Bartłomiej Kita –kierownik referatu turystyki i promocji

dokonało wyboru zdjęć nagrodzonych w konkursie fotograficznym „Turawa w obiektywie” zorganizowanego przez Urząd Gminy Turawa przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Turawskiej.

Na konkurs wpłynęły 53 prace od 16 uczestników. Prace prezentowały wysoki poziom oraz różnorodność tematyczną. Jury wyłoniło 3 zwycięzców oraz przyznało 3 wyróżnienia.

 

Oto jak przedstawiają się wyniki konkursu fotograficznego „Turawa w obiektywie”:

 

I miejsce:     Zygfryd Mazur z Kotorza Wielkiego za pracę, pt. „Mewy”

II miejsce:   Jerzy Stasiak ze Szczedrzyka za pracę, pt. „O świcie”

III miejsce:  Magdalena Lewicka z Bierdzan za pracę, pt. „Wydeptane ścieżki”

 
 

Nagrodę Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej otrzymał Jerzy Stasiak ze Szczedrzyka za pracę, pt. „Zachód”.

 
 
Wyróżnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej otrzymali:
 
1. Aneta Krywalska z Turawy za pracę, pt. „Tonloch latem”
2. Aleksandra Szafrańska z Bierdzan za pracę, pt. „Karina i Klara”
3. Michał Hosumbek z Bierdzan za pracę, pt. „Cud natury”
 
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Urząd Gminy Turawa oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej.

 
 
Wszystkie prace nadesłane na konkurs można oglądać na wystawie w Urzędzie Gminy Turawa na I piętrze.

 

 

Publikacja: Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.