SZKOLENIA BUDOWLANE:

Cieśla – monter konstrukcji budowlanych: Termin: lipiec 2009 - wrzesień 2009, czas trwania całego cyklu obejmuje 200 h.
Murarz – tynkarz: Termin: czerwiec 2009 - wrzesień 2009, czas trwania całego cyklu obejmuje 240 h.
Płytkarz – glazurnik: Termin: październik 2009 - styczeń 2010, czas trwania całego cyklu obejmuje 240 h.
Malarz – tapeciarz: Termin: listopad 2009- luty 2010, czas trwania całego cyklu obejmuje 130 h.
Zbrojarz – betoniarz: Termin: wrzesień 2009- grudzień 2009, czas trwania całego cyklu obejmuje 200 h.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą realizowane w mieście i w pobliżu Opola. Zajęcia praktyczne będą odbywać się na budowie pod nadzorem instruktora. W przypadku zajęć praktycznych w okolicy Opola – organizator zabezpiecza dojazd kursantów. W ramach szkolenia zapewniamy: ubezpieczenie, podręcznik, ubrania robocze, kaski, materiały do ćwiczeń.
Szkolenia realizowane będą poza miejscem i godzinami pracy Uczestników. W ramach szkoleń zapewniamy badania lekarskie w przypadku szkoleń gdzie są one wymagane.

Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” w szczególności skierowany jest do pracowników firm przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa, które dobrowolnie i z własnej inicjatywy zdecydują się na zmianę zawodu lub kwalifikacji zawodowych.
Osoby muszą posiadać zameldowanie stałe lub tymczasowe na terenie województwa opolskiego.

UWAGA!
- Uczestnikiem projektu nie może być osoba bezrobotna
- Uczestnikiem projektu nie może być osoba jednocześnie korzystająca ze wsparcia dostępnego w ramach działania 8.1.1 (szkolenia dla dorosłych osób pracujących podejmowane z własnej inicjatywy), ani typu projektu dot. realizacji programów zwolnienia monitorowanego w ramach Poddziałania 8.1.2


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Projektu: Tel. 077 /45-38-484.

Szczegółowe informacje nt projektu można znaleźć na stronie internetowej:
www.igsilesia.pl w zakładce "Nowy zawód - nowe możliwości".

Biuro Projektu "Nowy zawód - nowe możliwości"
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Tel./Fax. 077/45-38-484

 

DOCRegulamin uczestnictwa (494,00KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy (498,00KB)

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 21-05-2009 11:40

Przewiń do góry