Celem turnieju jest popularyzacja wiedzy o regionie i ocalenie przed zniszczeniem pamiątek kultury materialnej. W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Turawa. Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: dla szkół podstawowych w klasach 1-3 i 4-6 oraz dla uczniów gimnazjum.

Turniej zostanie rozegrany dnia 5.06.2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Turawie.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną obdarowani nagrodami rzeczowymi.

Informacji na temat turnieju udziela Jerzy Farys, nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Turawie.

 

Regulamin turnieju

1. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych proszeni są o przybycie do Publicznego Gimnazjum w Turawie o godz. 9.00. Wykonają wtedy pracę plastyczną, której mottem przewodnim ma być „Moja wieś dawniej i obecnie”. Technika wykonania tych prac jest dowolna a oceniany będzie wkład pracy, pomysł, jak również staranność wykonania.

2. Czas wykonania pracy plastycznej wyniesie 60 minut.

3. Uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 proszeni są o przywiezienie własnych materiałów potrzebnych do wykonania pracy.

4. Dla uczniów klas 4-6 przeprowadzony będzie konkurs na najciekawszy przedmiot (eksponat) kultury materialnej o znaczeniu historyczno- regionalnym. Mogą to być np. przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego, książki i czasopisma, narzędzia rzemieślnicze.

5. Każdy uczeń w kategorii wiekowej klas 4-6 biorący udział w konkursie może dostarczyć więcej niż jeden eksponat.

6. Każdy dostarczony do konkursu eksponat stanie się własnością Szkolnej Izby Regionalnej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.

7. Eksponaty muszą być dostarczone do Publicznego Gimnazjum w Turawie do godz. 9.00 dnia 4.06.2009 roku.

8.  Prosi się o przybycie uczniów wraz z opiekunami.

9.  Każdą szkołę podstawową może reprezentować trzech uczniów w każdej kategorii wiekowej.

10. Prosi się o zgłoszenie uczestników konkursu w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Turawie (telefon 077/4212029) do 25.05.2009 roku.

11.  Dla uczniów gimnazjalnych o godz. 10.30 przeprowadzony będzie konkurs wiedzy o Gminie Turawa. Od uczestników turnieju wymaga się znajomości materiału zawartego w trzech najważniejszych publikacjach pana Waltera Świerca: „Turawa – album”, „Turawa w grafice i słowie Waltera Świerca” i najnowsza praca „ Jak z osady folwarcznej powstała wieś Turawa”.

12.  Gimnazjaliści biorący udział w konkursie będą odpowiadali ustnie na pytania. Zwycięzcami będą uczniowie, którzy uzyskają najwięcej poprawnych odpowiedzi.

13. Turniej poprowadzi komisja, w skład której wejdą nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Turawie i członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 19-05-2009 08:14

Przewiń do góry