Zarząd spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, iż w dniu 30.04.2009r złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski" w ramach piątego konkursu programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" Priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1

Zakończyła się już ocena formalna i merytoryczna I stopnia. Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł ją pomyślnie uzyskując 41 punktów. Jest to sukces spółki i pierwszy krok w pozyskiwaniu środków unijnych. Obecnie spółka czeka na ogłoszenie listy rankingowej projektów i na przeprowadzenie oceny merytorycznej II stopnia.  

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 5, 46-045 Kotórz Mały

tel. 077-44-04-444

www.wik.turawa.pl

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 13-05-2009 10:14

Przewiń do góry