Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Opolszczyzna, miejsce niejedno z wielu

Fundamentem projektu będą spotkania informacyjno-szkoleniowe w każdym z powiatów województwa opolskiego, skierowane do szeroko rozumianej branży turystycznej (firmy prywatne, stowarzyszenia, samorządy), co do potrzeby i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury turystycznej oraz promocją atrakcji turystycznych. Naszymi działaniami chcemy uświadomić i ośmielić niektórych, potencjalnych inwestorów, którzy byliby w stanie zrealizować duże projekty, w znacznej mierze poprawiające stan usług i infrastruktury turystycznej w województwie, a z drugiej strony wskazać na konieczność współpracy sektora publicznego z prywatnym, jako jedynej drogi do realizacji w pełni zintegrowanych   i efektywnych działań pro turystycznych. Efektem dodanym projektu ma być powstanie lokalnych platform, mających na celu realizację wspólnych przedsięwzięć sektora publicznego i prywatnego, dotyczących promocji lokalnych produktów turystycznych.

 

Program spotkania

„Opolszczyzna, miejsce niejedno z wielu”

 6 maja 2009 r.
godz. 11:00 - 15:00

Urząd Gminy w Turawie

ul. Opolska 39 c
   

11:00–11:15        Przywitanie uczestników

11:15–12:00       Rola Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w rozwoju i promocji turystyki w Województwie Opolskim

12:00–13:30       Rozwój branży turystycznej w sektorze prywatnym i publicznym poprzez dofinansowanie inwestycji z funduszy UE w latach 2007-2013

13:30–14:00         Rola banków w absorpcji środków unijnych

14:00–15:00         Dyskusja

 

DOCRamowe zaproszenie z programem (32,50KB)

DOCSpotkania w ramach projektu -terminarz (306,50KB)

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
tel.: 0048/ 077/44 12 521  
faks.: 0048/ 077/44 29 320
, www.orot.pl

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.