Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

        W dniu 28 kwietnia 2009 r. (wtorek) na terenie Gminy Turawa nastąpi bezpłatny odbiór od mieszkańców ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH przez przedsiębiorstwo wywozowe Remondis Opole Sp. z o. o., w postaci tzw. „wystawek” przed posesjami.

       W celu sprawnej organizacji wywozu, prosi się mieszkańców Gminy Turawa o wystawienie odpadów wielkogabarytowych najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zaplanowanej zbiórki.

       Jednocześnie prosi się o aktywne włączenie mieszkańców Gminy Turawa do organizowanej zbiórki, celem zapobiegania niekontrolowanego wywożenia odpadów i tworzenia tzw. „nielegalnych wysypisk” śmieci.

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.