Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wyniki wyborów sołtysa Turawy

W czwartek 2 kwietnia 2009r. na zebraniu wiejskim odbyły się wybory sołtysa wsi Turawa. Na 46 uczestniczących w spotkaniu mieszkańców Turawy, 43 głosy zostały oddane na Panią Teresę Żulewską, która wygrała wybory.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.