Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 23 października 2009 r. (piątek) na terenie Gminy Turawa nastąpi bezpłatny odbiór od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorstwo wywozowe w postaci tzw. „wystawek” przed posesjami.


Do odpadów wielkogabarytowych, czyli takich, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach przede wszystkim należą:

     • Zużyte meble,
     • Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, (AGD i RTV)
     • Opony do samochodów osobowych, (do 4 sztuk )
     • Ponadwymiarowa armatura łazienkowa.

 

Odpady z remontów nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie będą zbierane podczas zbiórki.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu poprzedzającym wywóz (wieczorem) lub w dniu wywozu do godziny 7.00

Wobec powyższego prosi się mieszkańców Gminy Turawa o aktywne włączenie się do zbiórki wyżej wymienionych odpadów, celem zapobiegania niekontrolowanego ich wywożenia i tworzenia tzw. „nielegalnych wysypisk” śmieci.

Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

 

 graty_1.jpeg

 

Publikacja: Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.