Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zaproszenie

Celem projektu jest podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, poprzez:

 • dostarczenie informacji uczestnikom spotkanń informacyjnych o możliwych instrumentach wsparcia rozwoju obszarow wiejskich,
 • wskazanie adresatom projektu przykładów realizowanych projektów, kierunków działań zmierzających do rozwoju ich regionu,
 • zmotywowanie do podjęcia inicjatyw mających na celu realizację działań służących poprawie lokalnych warunków i jakości życia na wsi.

Projekt skierowany jest do:

 • mieszkańców wsi, w szczegolności lokalnych liderów, sołtysów i członków organizacji pozarządowych działających na wsi,
 • przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,
 • środowisk wiejskich zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderów grup odnowy wsi i Lokalnych Grup Działania (Leader).

Spotkanie odbędzie się w dniu:

2 kwietnia 2009 r., w godzinach od 9.00 do 12.00

Urząd Gminy w Izbicku

ul. Powstańców Śl. 12

47-180 Izbicko

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma najnowszą publikację KSS "Przepis na projekt, recepta na fundusz" oraz materiały szkoleniowe i płytę CD.

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona i przesłana ankieta do dnia 31 marca 2009 r.

DOCAnkieta zgłoszeniowa na spotkanie (63,50KB)

PDFAnkieta zgłoszeniowa na spotkanie (38,97KB)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.kss.org.pl w zakładce Fundusze Europejskie.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.