Urząd Gminy w Turawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konkursie Zdobienia Jaj Wielkanocnych, który odbędzie się 3 kwietnia 2009r. o godz. 10.00 w budynku urzędu /”duża sala”/. Poniżej regulamin konkursu.

                    

R E G U L A M I N

konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych

 

ORGANIZATOR:  URZĄD GMINY W TURAWIE

CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.

 
 
ZASADY REGULAMINU
 

              I.      W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa.

           II.      Przed przystąpieniem do konkursu należy 2 ozdobione, ugotowane jajka /gotować co najmniej 2 godz./, oznaczone nazwiskiem, przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie do 3 godzin.

         III.      Prace oceniane będą w kategoriach:

a)      7 – 10 lat

b)      11 – 13 lat

c)      -16 lat

d)      dorośli

     i według technik:

a)      rytowniczej

b)      dowolnej /pozostałe techniki/  

        IV.      Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

          V.      Kryteria oceny prac:

a)      poziom wykonania

b)      dobór materiałów

c)      pomysłowość

        VI.     Kroszonki biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

     VII.      Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

    VIII.     W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

 
UWAGA !

Do 27 marca br. należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie.

 

 

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 13-03-2009 10:45

Przewiń do góry