Inwestycja kosztowała 300 000 zł i została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gminy Turawa.

Od kilku lat na Jeziorze Średnim w Turawie występuje pogorszenie się jakości czystości wody, czego skutkiem jest wprowadzanie czasowego zakazu kąpieli. Zjawisko to pojawia się przeważnie w okresie letnim, zazwyczaj pod koniec sezonu turystycznego. Uniemożliwia to korzystanie z wody jeziora.

Gmina Turawa prowadzi działania zmierzające do rozwiązania problemu ochrony Jeziora Średniego przed degradacją od 2007 r.

Działania ukierunkowane są na oczyszczanie wody Jeziora Średniego w Turawie metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu. W/w metoda rekultywacji została zaproponowana przez Pana Prof. dr hab. Stanisława Podsiadłowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Technologia wykorzystuje proces aeracji pulweryzacyjnej, jest chroniona Patentem. Aktualnie w Polsce działa już dziesięć takich urządzeń, które skutecznie oczyszczają akweny wodne z wykorzystaniem tego rozwiązania.

Istotą procesu jest natlenianie połączone z strącaniem związków fosforu. Zadanie to będzie wykonywać urządzenie pn.: aerator pulweryzacyjny z napędem wietrznym, wyposażony dodatkowo w system inaktywacji fosforu.

Natlenienie wody poprawi znacznie jej stan i pozwoli na uniknięcie kłopotliwego dla jeziora zakwitu sinic. Proponowana metoda rekultywacji jeziora Średniego jest metodą proekologiczną, bez ingerencji w ekosystem jeziora.

Gmina Turawa przewiduje wstępne osiągnięcie efektu ekologicznego rewitalizacji jeziora w postaci zdecydowanej poprawy stanu jakości wody już w pierwszym roku działania urządzenia, co w konsekwencji umożliwi rozwój turystyki i rekreacji. A w kolejnych latach nastąpi trwałe odbudowanie równowagi ekologicznej Jeziora.

                                                                  

                                                     Wójt Gminy Turawa

                                                                     Waldemar Kampa

 

 PROGRAM UROCZYSTOŚCI

WODOWANIA I URUCHOMIENIA NA JEZIORZE ŚREDNIM W TURAWIE

AERATORA PULWERYZACYJNEGO Z NAPĘDEM WIETRZNYM

 

1.      godz. 14.15 – Prezentacja projektu „Rekultywacji Jeziora Średniego w Turawie metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu” - Prof. dr hab. Stanisław Podsiadłowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, reprezentujący firmę AERATOR. 

2.      godz. 15.00 – Wodowanie i uruchomienie na Jeziorze Średnim w Turawie aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym (Jezioro Średnie brzeg północny).

AeratorPrzykład aeratora funkcjonującego na Jeziorze Głębokim w Szczecinie

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 12-03-2009 13:03

Przewiń do góry