Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Opolu zaprasza na spotkanie konferencyjne związane z organizowanymi przez nich studiami podyplomowymi z zakresu Zarządzania Kadrami, które w 80 % finansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Stawiamy na rozwój – studia podyplomowe dla kadr MSP"

(Priorytet: II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie: 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach).

Niniejsze spotkanie odbędzie się 21 marca 2009 r. o godz. 12:00 w Pałacu w Izbicku (należy telefoniczne potwierdzić swoje uczestnictwo, tel.077/44 14 100).
  
 Ilość miejsc ograniczona!

W załączniku poniżej znajduje się program spotkania, jak i również informacja związana z naborem na w/w studia podyplomowe z Zarządzania Kadrami.
 
DOCProgram spotkania w Izbicku (552,00KB)
DOCZarządzanie Kadrami (67,50KB)
 

Szczegółowe informacje na:

www.opole.janski.edu.pl  

oraz w Dziekanacie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu

w godz. pracy od 8:00 do 18:00

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 05-03-2009 08:14

Przewiń do góry