Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Punkt konsultacyjny w Gimnazjum.

 

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku.
 
 
     We wtorek, 4 listopada 2008 roku w Publicznym Gimnazjum w Turawie rozpoczyna działalność punkt konsultacyjny obsługiwany przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku. Poradnia oferuje bezpłatną pomoc w formie porad, konsultacji i informacji. Mogą zgłaszać się tu osoby, które mają problemy wychowawcze, pedagogiczne i dydaktyczne, a także problemy z nauką. Z porad skorzystać mogą uczniowie wszystkich szkół i ich rodzice oraz pedagodzy ze wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.
 
Poradnia przyjmuje:
 
we wtorki – 14.30 – 18.30
mgr Jolanta Jędrzejczyk ( w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej )  mgr Alicja Bakalarz – Pyka ( w zakresie logopedii )
 
w piątki – 14.30 – 18.30
mgr  Anna  Przybytniowska, mgr  Dorota  Paszko ( w  zakresie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej )
 
Miejsce konsultacji – budynek gimnazjum, I piętro, gabinet pedagoga
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.