Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamiam, że w dniu 29.10.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Turawa do przyjętej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007-2014- uchwały.
6. Podjęcie pozostałych uchwał:
7. Informacja o działalności służby zdrowia, GOPS i Stacji Caritas na terenie Gminy Turawa.
8. Analiza oświadczeń majątkowych.
9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
10. Przedstawienie Zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedź na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 20-10-2008 09:03

Przewiń do góry