Rozpoczęcie kursu dla pierwszej grupy przewidywane jest na 6 października 2008r.
Spotkania informacyjno-rekrutujące odbędą się w dniach 30.09.2008 i 01.10.2008r.  

· Miejsce szkoleń to Opole, ul. Reymonta 14.
· UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy:
* niezatrudnione kobiety z województwa opolskiego
* nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
* niezatrudnione kobiety w wieku produkcyjnym- czyli do 60 roku życia – będące na świadczeniach przedemerytalnych,
* studentki studiów zaocznych,
* uczennice szkół zaocznych,
* kobiety bezrobotne powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
W projekcie nie mogą brać udziału:
* bezrobotne kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
* osoby prowadzące działalność gospodarczą,
* osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
* rolnicy/domownicy rolników ubezpieczeni w KRUS,
* uczennice/słuchaczki szkół dziennych,
* studentki studiów dziennych,
Szkolenia prowadzone będą w formie *warsztatów*, na które składają się następujące moduły:
* Moduł I interpersonalny - 7 dni
- budowanie poczucia pewności siebie, motywacja oraz skuteczne działanie
- podstawowy warsztat komunikacyjny
- autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
- redukcja stresu i trudne sytuacje interpersonalne
* Moduł II komputerowy-10 dni
- obsługa systemu operacyjnego Windows,
- obsługa programów pakietu Office tj. Excel, Word, Power Point,
- korzystanie z zasobów Internetu.
* Moduł III kadrowo-księgowy -6 dni
szkolenie, celem którego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prawa pracy tj. podstawowe zasady prawa pracy, nawiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, obowiązki pracownika oraz pracodawcy, zasady ustalania wynagrodzenia za pracę.
Zakres tematyczny części księgowej obejmować będzie takie zagadnienia jak: formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej, podstawy ewidencji rachunkowej oraz system ubezpieczeń społecznych.
* Moduł IV asystentka – sekretarka - 6 dni
obejmował będzie zagadnienia związane z organizacją i techniką pracy, obsługa korespondencji w firmie, rozmowa z klientem, rozmowa przez telefon, obsługa urządzeń biurowych(kopiarka, faks, skaner, centrala telefoniczna).Rankingu zawodów deficytowych w województwie opolskim” został sklasyfikowany na jednym z pierwszych miejsc co w przyszłości może gwarantować pracę.„
* Moduł V kreowanie wizerunku - 1 dzień
spotkanie z doświadczonym wizażystą i stylistą (stylista pracował m.in. przy produkcji programu TANIEC Z GWIAZDAMI). Jest ono uzupełnieniem wszystkich części szkolenia i ma na celu podniesienia samooceny uczestniczek poprzez poprawę wizerunku zewnętrznego uczestniczek i podniesienie ich atrakcyjności.
Korzyści z uczestnictwa w projekcie:
Projekt wyróżnia to, iż oprócz umiejętności podstawowych związanych z pracą w biurze osoby w nim uczestniczące będą wyposażone w podstawową wiedzę z zakresu podstaw księgowości, kadr, płac. Dzięki czemu będą mogły z jednej strony odciążyć odpowiednie działy z stosownych obowiązków z drugiej będą mogły kontynuować edukację w kierunku właśnie kadr, płac, księgowości.
Pracownik Biurowy wśród „Rankingu zawodów deficytowych w województwie opolskim” został sklasyfikowany na jednym z pierwszych miejsc co w przyszłości może gwarantować pracę.
Inne korzyści:
1. Szkolenia są bezpłatne.
2. W ramach kursu wypłacane są dodatki szkoleniowe- 4zł brutto za godzinę szkolenia.
3. Zapewnione zostaje wyżywienie.
4. Zapewniona zostaje opieka nad dziećmi lub osobami zależnymi.
5. Zwracane są koszty dojazdu (do wysokości biletu publicznym środkiem transportu pomiędzy zamieszkaniem uczestnika, a miejscem szkolenia).
6. Każdy z uczestników otrzyma bogate Pakiety szkoleniowe, zawierające:
a. Zestaw ciekawych, praktycznych materiałów szkoleniowych (podręcznik, zeszyt do ćwiczeń, prezentacja, CD),
b. Pamięć przenośną (pendrive).
Więcej informacji w Biurze Projektu
EMM Consulting
bezpłatna infolinia: 0 800 105 600
tel: 077 457 48 51 wew 232,
www.pracownikbiurowy.com.pl

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 11-09-2008 14:06

Przewiń do góry