Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oktoberfest w Osowcu

Stowarzyszenie „Nasz Osowiec”, Sołtys i Rada Sołecka, OSP Osowiec, DFK Osowiec, LZS Osowiec, PSP Osowiec zapraszają na Oktoberfest w Osowcu, który odbędzie się w dniu 20 września 2008 r.

Plakat Oktoberfest: PDFFestyn_20_wrezsnia_od_godz 13 113.pdf (92,52KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.