Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Stulatka z Zawady.

 

 Setne Urodziny 006.jpeg Setne Urodziny 001.jpeg

Pani Helena Słychan urodziła się 28 czerwca 1908 roku w Uściu Zielonym na kresach wschodnich. Nie­spełna dwa miesiące temu obchodziła 100 urodzi­ny. Od 1945 roku jest mieszkanką Opolszczyzny. Gdy wraz z mężem zameldowała się w naszym wojewódz­twie urzędnik w Opolu popełnił błąd i w danych osobo­wych wpisał datę urodzenia: 03.07.1909 rok. Przez wie­le lat dla urzędników była więc o rok młodsza. Pani He­lenie ta pomyłka nie przeszkadzała. Niedawno jednak postanowiła zrobić porządek "w papierach”. Wczoraj otrzymała dokument z właściwą datą urodzenia. Do­wód osobisty wręczył jej wójt gminy Turawa, Waldemar Kampa. Na zdjęciu Helena Słychan trzyma w dłoniach dwa dowody. Jeden z nich ma wreszcie prawidłową da­tę urodzenia.                                       JAG
 Tekst przedrukowano z NTO z dnia 21 czerwca br.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.