Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 28.11.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe. - stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
    Gminy Turawa do przyjętej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007-2014- uchwała.
6. Przyjęcie stawek podatkowych na 2009 r.
7. Podjęcie pozostałych uchwał:
8. Przedstawienie zrealizowanych inwestycji gminnych zgodnie z przyjętym planem
     inwestycyjnym na 2008 r.
9. Przedstawienie głównych założeń do projektu budżetu na 2009 r .
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
11. Przedstawienie Zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedź na złożone wnioski.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
15. Zakończenie obrad.
 
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.