Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu organizuje konkurs fotograficzny pt. *"Wiele kultur -- jedna Europa"*.

Celem konkursu jest ukazanie różnych kontekstów wielokulturowości w Europie, chrześcijańskich korzeni Europy oraz tradycji Polski wielowyznaniowej, a także uwidocznienie lokalnych kontekstów wielokulturowości, sprzyjającej lepszemu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców i ich przyszłemu współdziałaniu. Głównym założeniem konkursu jest promowanie przez obraz fotograficzny takich wartości jak:

* wielokulturowość/wielowyznaniowość
* różnorodność
* szacunek i tolerancja
* dialog
W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią amatorsko i podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: do 14 lat, od 15 do 20 lat oraz od 21 lat.

Chcąc wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.domeuropejski.pl <http://www.domeuropejski.pl/>,
i przesłać pocztą elektroniczną na adres:
faksem pod numer 077/ 4545610 lub pocztą na adres:

Dom Europejski

ul. Słowackiego 10

45-364 Opole

z dopiskiem "Konkurs fotograficzny"

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz zdjęć z opisem mija z dniem *14 sierpnia 2008 r.*

Regulamin konkursu oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej:

PDFPlakat konkursowy 'Wiele kultur - jedna Europa'.pdf (368,57KB)

www.domeuropejski.pl <http://www.domeuropejski.pl/>.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.