Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 22.08.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.        

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał:

6. Stan przygotowań do nowego roku szkolnego.

7. Wykorzystanie środków finansowych w oświacie za I półrocze br.

8. Realizacja budżetu gminy za I półrocze br.

9. Informacja Wójta o pracy w I półroczu br.

10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

11. Przedstawienie Zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r.

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedź na złożone wnioski.

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

15. Zakończenie obrad.

 

.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.