Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 20.06.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.

      - stwierdzenie quorum,

      - przedstawienie porządku obrad,

      -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego J. Turawskich - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwał:

7. Stan przygotowań do sezonu turystycznego przez służby powołane do tego celu.

8. Stan dróg gminnych i ich oznakowanie przed sezonem.

9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

10. Przedstawienie Zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r.
11. Wolne wnioski.

12. Odpowiedź na złożone wnioski.

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

14. Zakończenie obrad.

adm.J.S.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.