Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Jubileusz X lecia partnerstwa Turawa - Wetter.

„10 – lecie partnerstwa Turawa – Wetter”

„10-Jähriegen Jubiläums der Partnerschaft von Turawa und Wetter”

 

W dniach 10-11 maja 2008 r. w Turawie odbędą się uroczystości obchodów „10 – lecia partnerstwa Turawa – Wetter”. W programie obchodów przewidziano:

- w dniu 10 maja 2008 r. zwiedzanie Opolszczyzny wraz z zaproszonymi gośćmi z Gmin Partnerskich: Wetter, Saalfelder Höhe, Drĕvohostice, oraz udział w uroczystościach Dnia Strażaka w Węgrach,

- w dniu 11 maja 2008 r. odbędzie się uroczysty obiad połączony z podziękowaniami osobom zasłużonym dla partnerstwa i występami lokalnych zespołów – Jaźwinki, Sonnenkinnder.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.