Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Szkolenie dla przedsiębiorców.

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu realizując zadanie publiczne Samorządu Województwa Opolskiego na wsparcie „Organizacji działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie zasad obowiązujących w Unii Europejskiej oraz możliwości rozwoju regionalnego w ramach wspólnej Europy”  organizuje   szkolenie, skierowane do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw nt. „Zasad tworzenia biznesplanu” które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2008  roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska  przy ul. Słowackiego 10 w Opolu. Formularze zgłoszeniowe do uczestnictwa w powyższym szkoleniu należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2008 roku pod numer faksu 077 454 56 10. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu – 30 PLN. Po otrzymaniu telefonicznego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na szkolenie należy całą sumę opłaty rekrutacyjnej wpłacić do dnia 23.04.2008r. na konto:

Kredyt Bank o/ Opole

97 1500 1575 1215 7000 5955 0000

Z dopiskiem „Szkolenie dla przedsiębiorców 25.04.2008”

DOCProgram Biznesplan.doc (336,00KB)

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.doc (345,00KB)

adm. J.S.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.