Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że zgodnie z art.14 p-kt 3 Statutu Gminy Turawa( Uchwała Nr XXXV/35912002 z późniejszymi zmianami) zwołuje sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 2.04.2008 o godzi 900 w siedzibie Urzędu Gminy Turawa.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad, -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał:

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

6. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy.

7. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

8. Wolne wnioski.

9. Odpowiedź na złożone wnioski.

10. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.