Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Gminny Konkurs Kroszonkarski

  Konkurs  Kroszonkarski


   Urząd Gminy w Turawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konkursie Zdobienia Jaj Wielkanocnych, który odbędzie się 11 marca 2008r. o godz. 10.00w budynku urzędu /”duża sala”/. Poniżej regulamin konkursu
                    
                                       R E G U L A M I N
                      konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR:  URZĄD GMINY W TURAWIE

CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.


                                        ZASADY  REGULAMINU


I.    W konkursie mogą brać mieszkańcy gminy Turawa.

II.   Przed przystąpieniem do konkursu należy 2 ozdobione, ugotowane jajka /gotować co najmniej 2 godz./, oznaczone nazwiskiem, przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie ok. 3 godzin.

III.  Prace oceniane będą w kategoriach:
        a/  7 –  10 lat
        b/ 11 – 13 lat
        c/  14  -16 lat
        d/  dorośli
        i według technik:
        a/ rytowniczej
        b/ dowolnej /pozostałe techniki/  
 
IV.  Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

V.    Kryteria oceny prac:
        a/ poziom wykonania
        b/ dobór materiałów
        c/ pomysłowość

VI.   Kroszonki biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

VII.  Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

VIII. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.
         

                                                                                                       Roman Borkowski
                                                                                        

 

 
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.