Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia , że w dniu 14.03.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

l. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum, - przedstawienie porządku obrad, -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał.

6. Informacja Wójta Gminy o powołaniu Spółki WiK Turawa oraz zabezpieczeniu środków

na realizacje programu kanalizacji gminy.

7. Sprawozdanie Wójta z działalności Spółek, w których udziały ma Gmina oraz z

przynależności do Związków i Stowarzyszeń, w których zasiadają przedstawiciele gmmy.

8. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy.

9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

10. Wolne wnioski.

11. Odpowiedź na złożone wnioski.

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

13. Zakończenie obrad.

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 11-02-2008 14:45

Przewiń do góry