Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia , że w dniu 14.03.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

l. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum, - przedstawienie porządku obrad, -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał.

6. Informacja Wójta Gminy o powołaniu Spółki WiK Turawa oraz zabezpieczeniu środków

na realizacje programu kanalizacji gminy.

7. Sprawozdanie Wójta z działalności Spółek, w których udziały ma Gmina oraz z

przynależności do Związków i Stowarzyszeń, w których zasiadają przedstawiciele gmmy.

8. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy.

9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

10. Wolne wnioski.

11. Odpowiedź na złożone wnioski.

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

13. Zakończenie obrad.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.