Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Projekt promocji przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej rozpoczął realizację projektu zorientowanego na promocje przedsiębiorczości pn. "Wsparcie na STARCIE". Budżet przedsięwzięcia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego. Uczestnikami projektu mogą zostać wszystkie osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie l roku przed przystąpieniem do projektu), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Cykl szkoleń jest bezpłatny. Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2009 r.!!!

 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
pod nr tel. 077 400 04 29.
 
Więcej informacji na stronie:

plakat

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.