Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oferta oprocentowania lokaty

Urząd Gminy w Turawie prosi o przesłanie oferty oprocentowania lokaty w kwocie 800.000 zł. na okres 2 m-cy. Oferty prosimy przesyłać do 28 stycznia br. do godz.1400  - faks nr 077 4 212 073.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.