Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs Komisji Europejskiej na rysunek lub komiks

Uczestnicy mają za zadanie zaprojektowanie własnego, jednostronicowego komiksu lub rysunku bez tekstu, który będzie prezentować ich wizję obywatelstwa w Unii Europejskiej.

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli zachęca osoby powyżej 16 roku życia, a szczególnie uczniów, studentów i absolwentów szkół plastycznych i graficznych do udziału w konkursie.

Prace należy przesłać do 27 lutego, jednak najpierw należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny tutaj:

Pierwsza ocena prac zostanie przeprowadzona na szczeblu krajowym. Trzech finalistów wyłonionych w każdym kraju będzie uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się 3 kwietnia 2009r.

Następnie na szczeblu europejskim 27 laureatów krajowych zostanie zaproszonych do Brukseli, gdzie w dniach 9-11 maja 2009 r. jury oceniać będzie ich zwycięskie prace i wyłoni spośród nich trzech laureatów. Podczas ceremonii rozdania nagród, której przewodniczyć będzie wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot, laureatom wręczone zostaną nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 6000 euro (1. nagroda), 4000 euro (2. nagroda) i 2000 euro (3. nagroda).

Najlepsze rysunki zostaną zaprezentowane na stronach internetowych przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich UE oraz na portalu Europa. Mogą również zostać wykorzystane w przyszłych kampaniach unijnych dotyczących obywatelstwa.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli:

tel. 0032 2 514 77 67


Strona internetowa konkursu:
http://www.eurocartoon.eu/index_pl.htm

PDFplakat (1,89MB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.