Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 30.01.2009 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4.     Powołanie Komisji Wnioskowej.

5.     Podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Turawa,

- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w GOPS i GZEAS w Turawie oraz uzgodnienia wartości jednego punktu,

- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami a zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach i gimnazjum na terenie Gminy Turawa oraz uzgodnienia jednego punktu.

- w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2009 r.

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach W i K Turawa  

7. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji na 2009 r. i przedstawienie sprawozdania z pracy komisji w 2008 r.

8. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy.

9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

10. Wolne wnioski.

11. Odpowiedź na złożone wnioski.

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

13. Zakończenie obrad.
 
adm. M.S
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.