Ważne dla Jubilatów.

Jeśli wśród naszych mieszkańców gminy znajdują się małżeństwa, które zbliżają się do złotego jubileuszu, to podaję kilka istotnych faktów przydatnych do zgłoszenia tej uroczystości.
Jubilaci lub ich najbliżsi muszą jednak sami zadbać o to , by Urząd Stanu Cywilnego wystosował wniosek o nadanie medalu przez Prezydenta RP na podstawie którego jubilaci zostaną uhonorowani.
Obowiązkowo trzeba więc stawić się w USC i złożyć stosowne dokumenty
- podanie
- dowody osobiste (do wglądu).
- odpis aktu małżeństwa (jeżeli ślub był w innym urzędzie).
 Należy dodać, że urząd należy powiadomić przynajmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
 
                                                                                         Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
                                                                                                    Krystyna Moch
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 21-11-2008 09:53

Przewiń do góry