Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważne dla mieszkańców Gminy Turawa.

ZBIÓRKA ODOPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 
            W dniu 12 listopada 2008 r. (środa) na terenie Gminy Turawa nastąpi bezpłatny odbiór od mieszkańców ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH przez przedsiębiorstwo wywozowe Remondis Opole Sp. z o. o., w postaci tzw. „wystawek” przed posesjami.
            W celu sprawnej organizacji wywozu, prosi się mieszkańców Gminy Turawa o wystawienie odpadów wielkogabarytowych najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zaplanowanej zbiórki.
Jednocześnie prosi się o aktywne włączenie mieszkańców Gminy Turawa do organizowanej zbiórki, celem zapobiegania niekontrolowanego wywożenia odpadów i tworzenia tzw. „nielegalnych wysypisk” śmieci.
 
adm. J.S.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.