Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Seminarium naukowe w Turawie.

W dniu 05.10.2007r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach 2 dniowej konferencji naukowej poświeconej ochronie środowiska. Tematem wiodącym seminarium była rewitalizacja jezior turawskich oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Konferencji przewodniczył Wicemarszałek Andrzej Kasiura, a Wojewodę Opolskiego reprezentował Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Grzegorz Sawicki.

W seminarium uczestniczyli również członkowie delegacji z Nadrenii – Palatynatu, której przewodniczył dr. Jung Gotfryd oraz przedstawiciele nauki i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wprowadzeniem do dyskusji był wykład profesora Latały.

Na zakończenie uczestnicy seminarium wyjechali nad Jezioro Duże.

 

Jan Stonoga.

konferencja 007.jpeg konferencja 001.jpeg konferencja 002.jpeg konferencja 003.jpeg konferencja 004.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.