Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Bezpłatne szklenie dla przedsiębiorców.

PDFZaproszenie_na_warsztaty.pdf (235,51KB) DOCKarta Zgłoszenia.DOC (34,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.