Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nabór do zespołu OSOWIEC.

NOWY NABOR DO ZESPOŁU LUDOWEGO "OSOWIEC"

 

Zespół "Osowiec" przyjmuje dziewczęta i chłopców do chóru i baletu

Próby we wtorki i piątki o godz. 19.00

Początek prób - Wrzesień 2007r.

 

Kierownictwo Zespołu.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.