Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważne dla mieszkańców gminy Turawa.

I N F O R M A C J A

 

 

                        W związku z koniecznością wymiany starych dowodów osobistych  do 31 grudnia 2007 r., Urząd Gminy w Turawie umożliwi mieszkańcom gminy złożenie wniosku oraz wykonanie fotografii w siedzibie Urzędu w dniu 15 lipca 2007 r.  ( w  niedzielę – dzień wolny od pracy ) w godz. Od 10.00 do 15.00.

Zachęcając  mieszkańców  do wymiany starych dowodów  osobistych proponujemy  obecność  w tym dniu  fotografa, który na  miejscu wykona  zdjęcia  potrzebne  do wniosku  o wydanie dowodu osobistego. ( koszt  zdjęć  będzie wynosić  25 zł).

 

Ponadto do wniosku  należy  dołączyć  :

-         dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego   ( w kasie Urzędu 30 zł ),

-         odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

-         odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. ( Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane ).

 

Osoby  niepełnosprawne i obłożnie chore także mogą w tym dniu skorzystać z usług fotografa w domu, lecz należy te osoby zgłosić  do Urzędu w terminie  do dnia  14  lipca br.

 

Mieszkańcy, którzy w terminie nie wymienią  dowodów osobistych od 1 stycznia 2008 r.  nie będą mogły załatwić  formalności w urzędach, odebrać świadczeń ani listu poleconego   na poczcie , wziąć  kredytu bankowego  jak też zawierać umów  kupna sprzedaży itp.

 

                                                                                           Sekretarz Gminy

 

                                                                                      Stanisława Brzozowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.