Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kurs dla rolnikow.

                                                             Kurs dla rolników.

 

 

W dniach 7-8.05.br  w Urzędzie Gminy w Turawie odbył się kurs zawodowy dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Organizatorem kursu był Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Program kursu zakładał:

- przygotowanie rolników do stosowania środków ochrony roślin techniką opryskiwania,

- oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy,

- przepisy BHP w trakcie stosowania środków ochrony roślin,

- nabywanie środków ochrony roślin.

Wykładowcami kursu byli: Andrzej Zugaj, Zofia Pietrzak, Feliks Drezner i Andrzej Ruczyński.

Kurs zakończony został egzaminem testowym. Pozytywny wynik egzaminu daje upoważnienie do wykonywania zabiegów ochrony roślin za pomocą oprysków przez okres 5 lat.

Nad prawidłową organizacją i przebiegiem kursu czuwała Pani Barbara Matuszek – Główny Specjalista O.O.D.R. Łosiów.

 

                                                                                                      Jan Stonoga

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.