Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa.

Przewodniczacy Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 1.06.2007 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

l. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie gurom,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odpowiedź na złożone wnioski,
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Informacja o działalności gospodarczej i finansowej FWM i PROWODU
6. Spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy - informacja o działalności w nowej kadencji.
7. Podjęcie uchwał.
8. Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy:
9. Stan dróg Gminnych i ich oznakowanie przed sezonem.
10. Informacja o przebiegu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy.
11. Przedstawienie pism jakie wpłynęły między sesjami.
12. Informacja o zarządzeniach Wójta Gminy w spr. zmiany budżetu.
13 . Wolne wnioski.
14. Odpowiedź na złożone wnioski.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
16. Zakończenie obrad.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.