Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wyniki konkursu zdobienia jaj wielkanocnych.

                  
INFORMACJA POKONKURSOWA

   W dniu 27 marca 2007r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Turawa odbył się  Gminny Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych. Organizatorem konkursu, który miał na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy,  był Urząd Gminy Turawa.
   W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Turawa. Przed przystąpieniem do konkursu należało dwa ozdobione, ugotowane jajka przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie ok. trzech godzin.

Prace oceniane były w kategoriach:
        a/ 11 – 13 lat
        b/  14  -16 lat
        c/  dorośli
        i według technik:
        a/ rytowniczej
        b/ dowolnej /pozostałe techniki/  
 
Komisja konkursowa w składzie: Stanisława Brzozowska, Adelajda Eibisch, Barbara Matuszek, Danuta Matysek, oceniała prace według poniższych kryteriów:
        a/ poziom wykonania
        b/ dobór materiałów
        c/ pomysłowość

Ocena Komisji Konkursowej:
• W kategorii dorośli – technika rytownicza:
Równorzędnie 3 ex aequo I miejsca:
 Edyta Czernia
 Kornelia Klimek
 Maria Wojtczyk

• W kategorii: technika rytownicza:
I miejsce: Sandra Noras,
II miejsce: ex aequo Diana Galus i Katarzyna Morawiec

• W kategorii: technika oklejania:
I miejsce: Izabela Grzesik,
II miejsce: ex aequo Monika Czernia i Kamila Michalczyk


 Komisja przydzieliła dyplomy i nagrody książkowe w postaci bogato ilustrowanych albumów i encyklopedii.


         Tomasz Golec.

Konkurs kroszonkarski 2007 002.jpeg Konkurs kroszonkarski 2007 003.jpeg Konkurs kroszonkarski 2007 005.jpeg Konkurs kroszonkarski 2007 006.jpeg Konkurs kroszonkarski 2007 004.jpeg        Konkurs kroszonkarski 2007 007.jpeg        Konkurs kroszonkarski 2007 010.jpeg        Konkurs kroszonkarski 2007 012.jpeg

A oto efekty:

Izabela Grzesik - Bierdzany Kamila Michalczyk - Ligota T. Maria Wojtczyk - Bierdzany Sandra Noras - Rzędów Monika Czernia - Zawada Katarzyna Morawiec - Kotórz M. Diana Galus - Osowiec Edyta Czernia - Zawada Kornelia Klimek - Węgry

adm. J.S.
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.