Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Jubileusze pożycia małżeńskiego.

22 grudnia 2006 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Turawie, po pięćdziesięciu i sześćdziesięciu latach wspólnego życia, spotkało się z Wójtem Gminy Panem Waldemarem Kampą i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego szesnaście par małżeńskich.

            Przy stole zastawionym wypiekami, przy kawie i lampce szampana, Jubilaci mieli okazję poznać się i na chwilę oderwać od codziennych trosk.  Tradycją takich spotkań jest uhonorowanie par małżeńskich pamiątkowymi medalami za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz kwiatami i upominkami.

Otrzymali je następujący Jubilaci:

Gertruda i Teodor Dudek z Kotorza Małego

Zofia i Feliks Kuś z Turawy

Hildegarda i Hubert Tarara z Turawy

Adelajda i Joachim Lukas z Turawy

Adelajda i Hubert Kupka z Kadłuba Turawskiego

Elżbieta i Wincenty Kurowski z Kadłuba Turawskiego

Elfryda i Josef Jagusch z Kadłuba Turawskiego

Hildegarda i Bernard Moch z Węgier

Albina i Paweł Piechota z Osowca

Helena i Jan Wiench z Węgier

Alfreda i Leon Krysztofiak z Turawy

Krystyna i Mieczysław Krajewscy z Osowca

Teresa i Hubert Mientus z Węgier

Małgorzata i Jan Wilk z Bierdzan

Anna i Franciszek Farys z Ligoty Turawskiej

Agnieszka i Franciszek Wacławek z Turawy

 

            Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy – Pan Waldemar Kampa. Szanowni Jubilaci zgodnie stwierdzili, że pięćdziesiąt i sześćdziesiąt lat wspólnego pożycia wypełnione było zarówno troskami jak i radościami.

 

            Proszę o zgłaszanie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Turawie w pokoju nr 15 lub telefonicznie 077/4212109 o rocznicy 50-lecia pożycia małżeńskiego w roku 2007, celem wystąpienia do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie medali.

 

jubilaci.jpeg
zdj. Andrzej Jagiełła

 

 

Krystyna Moch

Kierownik USC

 adm. J.S.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.