Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważne dla przedsiębiorców.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Kotyś uprzejmie informuję, iż IZ Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IZ SPO WKP) w związku z nowelizacją Programu Operacyjnego oraz Uzupełnienia Programu, zawężyła grupę potencjalnych beneficjentów poddziałania 2.2.1 "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji", do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

          Zmodyfikowano również zasady wyboru projektów, w tym kryteria techniczno-­ekonomiczne i merytoryczne, szczególny nacisk kładąc na innowacyjność projektów oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.

 

           Zmianie uległa także Instytucja Wdrażająca, której funkcję będzie pełniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.      .

 

W związku z dokonanymi zmianami oraz realokacją środków, na wsparcie w ramach poddziałania 2.2.1 "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji" zostanie przeznaczona kwota około 680 mln PLN.

 

 Ogłoszenie rundy aplikacyjnej w ramach zmienionego poddziałania 2.2.1 "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji" oraz nabór wniosków nastąpi jeszcze w     2006 r., niestety w chwili obecnej nieznany jest dokładny termin naboru.

 

  W związku z powyższym, uprzejmie proszę o śledzenie stron internetowych związanych z SPO WKP, tj.:  www.konkurencyjnosc.gov.pl ,   www.rif.opole.pl   oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Bożeną Drobek ­Stelmach, specjalistą w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod numerem tel. 077/54-16-548.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.